Den milde vinter betyder formentlig en øget rotteplage i år. Med en effektiv rottebekæmpelse kan problemet minimeres – og det kan gøres helt uden gift.

Vinterens få døgn med frostgrader har medført store besparelser på kommunernes udgifter til saltning og snerydning. Men besparelserne kan risikere at blive erstattet af store udgifter til rottebekæmpelse i de kommende måneder.

Mild vinter giver ekstra kuld

Rotter yngler almindeligvis ikke i frostvejr, men med de milde vintermåneder er der en stor risiko for, at de skadelige kræ har fået et ekstra kuld. Med det milde vejr er der også en stor risiko for, at de fleste rotteunger har overlevet. Det vil vise sig i de kommende måneder, når varmen lokker dem frem fra deres skjul.

Det giver et endnu større behov for præventiv bekæmpelse af problemet i det offentlige rum, men det behøver heldigvis ikke betyde, at vi skal rulle giftsprøjten ud. Rottebekæmpelse med gift er både besværligt, uetisk og alt for miljøbelastende. Rotterne kan udvikle resistens, og de kan sprede giften i fødekæden, da de er omvandrende giftdepoter i flere dage, før de dør af indre blødninger. Den langsomme død er også uforsvarlig i dyreetisk henseende.

FN’s 17 verdensmål

Hos Intelligentcity arbejder vi kun med fuldstændig giftfri rottebekæmpelse, hvor skadedyret hurtigt og smertefrit mister livet i en mekanisk anordning. Anordningerne kan kobles på digital registrering, så fælderne kun skal tilses, når der er gået et skadedyr i.

Intelligentcity har koblet sig på FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det kan lyde lidt højstemt, men i praksis betyder det, at vi ikke bruger gift, at vi ønsker en dyreetisk forsvarlig skadedyrsbekæmpelse og at vi har så lavt et energiforbrug som muligt. Teknologien i vores fælder mindsker behovet for tilsyn, og vi bruger ikke gift.

Vi har ikke en hær af servicemedarbejdere, der kører rundt og tilser tomme fælder (og dermed belaster miljøet), for teknologien i fælden afslører selv, når der er noget at komme efter, og den opgave løses lettest lokalt – af kommunen, viceværten eller husejeren.

Giftfri rottebekæmpelse er mindst ligeså effektiv som den traditionelle med gift, men den er fuldstændig risikofri for miljøet. Vi synes ikke, at valget er så svært.