mindre co2-udledningSmå, enkle greb kan tilgodese både økonomi, service og miljøhensyn. Det beviser virksomheden Intelligentcity med fleksibel og intelligent skadedyrsbekæmpelse. 

Skadedyrsbekæmpelse og FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling kan lyde som to modpoler. For er skadedyrsbekæmpelse ikke noget med eksorbitante mængder af meget farlig gift og servicevogne, der drøner rundt og tilser fælder?

Ikke nødvendigvis. Hos Intelligentcity bruges ikke gift, og håndteringen af fælderne kan derfor varetages af lokale kræfter. Viceværten eller den kommunale rottefænger får en sms, når en fælde er smækket, og så er det bare at tømme og genaktivere den. Man skal dog altid huske, at anmelde rotte-aktivitet til kommunen.

– Mange skadedyrsvirksomheder lever af serviceaftaler, hvor gift-depoter kræver jævnlige tilsyn fra servicemedarbejdere. Vi har i stedet valgt at lave købs- eller lejeaftaler på selve fælderne og så lade kunderne selv tilse fælderne i hverdagen. Det er billigere for kunderne, og det sparer en masse unødig kørsel, siger Ronny Falkenhard, direktør i Intelligentcity.

FN’s Verdensmål

Forretningsmodellen er blandt andet valgt for at leve op til et par af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. For det gælder om at begrænse CO2-belastende kørsel mest muligt. De intelligente fælder sørger også for, at det lokale tilsyn af fælderne ikke skal køre ud til fælderne i tide og utide. De får en meddelelse i den tilhørende digitale platform, som kan kobles på f.eks. kommunernes RotteWeb eller andre platforme, når der er fangst i en fælde eller fælden har driftsforstyrrelser. 

Fraværet af gift i bekæmpelsen er også etvelovervejet valg, der er truffet for at leve op til FN’s Verdensmål.

– Anvendelsen af rottegift er sjældent nødvendig. Vi har nogle fælder, hvor dyret aflives hurtigt og humant. Gift, derimod, starter en gradvis aflivning, der kan tage flere dage. Hvor skadedyret får indvendige blødninger. Desuden kan dyret i den tid risikere at blive ædt af andre dyr, så giften forplantes i fødekæden, siger Ronny Falkenhard.

Anvendelse af gift i skadedyrsbekæmpelse skaber tillige et langt større behov for servicetilsyn. For giften må kun bruges, når der allerede er lokaliseret rotter i området.

– Vi tror på vigtigheden af skjult, præventiv og intelligent bekæmpelse. Hvis først rotterne er der, er skaden ofte sket. Derudover skal fælderne være skjulte, så man ikke bemærker dem, og de skal kun tilses, når der er behov for det. Så vi slipper for unødig kørsel, siger Ronny Falkenhard.