HVORDAN GØR VI?

  • Vi benytter udelukkende giftfrie løsninger
  • Vi integrerer skjulte fælder i bygninger og byrum
  • Vi har fokus på bygningers tilstand og giver professionelle råd og vejledning
  • Vi indsamler og bruger data og intelligente fælder aktivt
  • Vi laver forebyggende bekæmpelse over og under jorden
  • Vi benytter den nyeste teknologi
  • Vi informerer og opkvalificerer vore kunder løbende