Intelligente og giftfrie løsninger til bekæmpelse af skadedyr

Nu kan I med Intelligentcity ‘s intelligente fælder selv overvåge jeres virksomhed
og nedbringe jeres omkostninger på bekæmpelse af rotter og mus.

Med de intelligente fælder registreres og aflives dyret humant og etisk korrekt og helt ude brug af gift.
Det er grøn og giftfri rottebekæmpelse til alle virksomheder, der tænker på miljøet.